Website Banner
สาระน่ารู้เกี่ยวกับถังน้ำและระบบประปา
  • การเลือกขนาดถังน้ำให้เหมาะสม
  • ตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับตั้งถังน้ำ
  • ขั้นตอนการผลิตถังน้ำ
การเลือกขนาดถังน้ำให้เหมาะสม
     
    ขนาดถังที่เหมาะสมนั้นจะต้องขึ้นอยู่กับจำนวนคนใช้เป็นหลักนะครับ ไม่ใช่ขึ้นกับขนาดบ้านหรือจำนวนห้องน้ำ โดยเราสามารถคำนวณขนาดถังได้จาก จำนวนคน x ปริมาณน้ำที่ใช้ต่อคนต่อวัน ซึ่งปริมาณน้ำที่ใช้ต่อคนต่อวันนั้นไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับชนิดของสถานที่ด้วยดังนี้ครับ
     - บ้านพักอาศัย 200 ลิตร/คน/วัน
     - อาคารสำนักงาน 40 ลิตร/คน/วัน
     - โรงเรียน 50 ลิตร/คน/วัน
     - โรงงาน 60 ลิตร/คน/วัน
ตัวอย่าง : บ้านพักอาศัยมีสมาชิกในบ้าน 5 คน ดังนั้นขนาดถังที่เหมาะสม
    5 (จำนวนคน) x 200(ปริมาณการใช้น้ำสำหรับบ้านพักอาศัย) = 1,000 ลิตร/วัน
ข้อสังเกตนะครับ ความจริงค่าที่ได้จะเป็นปริมาณน้ำที่บ้านนั้นใช้ในหนึ่งวันครับ หมายความว่าถ้าเราใช้ถัง 1,000 ลิตรแล้วการประปามีเหตุที่ทำให้หยุดจ่ายน้ำ เราก็จะมีน้ำใช้ไปได้อีก 1 วันครับ จำนวนวันตรงนี้ขึ้นอยู่กับความสบายใจของคนอยู่นะครับ ถ้าบริเวณที่อยู่การประปาเคยหยุดจ่ายน้ำเป็นเวลา 2 วัน ก็ควรจะใช้ถังเป็น 2,000 ลิตร (1,000 x 2) เป็นต้นครับ

ตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับตั้งถังน้ำ

    โดยปกติแล้วการติดตั้งถังจะเป็นรูปแบบดังนี้ครับ

    ท่อประปา------ถังน้ำ------ปั๊มน้ำ------บ้าน

    การประปาห้ามไม่ให้เราเอาปั๊มน้ำไปดูดตรงจากท่อประปานะครับ(ผิดกฎหมายด้วย) เพราะมันจะเป็นการดึงน้ำทำให้บ้านที่อยู่ปลายทางน้ำไหลเบาหรือแทบจะไม่ไหลเลยได้ครับ ดังนั้นตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับการวางถังคือบริเวณที่ใกล้กับท่อประปาเข้าครับ เพราะน้ำประปาที่มาถึงเราบางบริเวณจะมีแรงดันพอให้สำหรับเติมน้ำเข้าถังเท่านั้นครับ ถ้าเราเอาถังไปวางห่างออกไป ก็อาจจะเกิดปัญหาน้ำประปาเติมเข้าถังได้ช้าไม่ทันกับปริมาณที่ใช้ไปได้ครับ
    สำหรับพื้นที่รองรับถังน้ำนะครับ ควรจะต้องได้ระดับไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง และแข็งแรงเพียงพอไม่ทรุด และควรจะทำความสะอาดก่อนวางเพราะถ้ามีเศษปูนเศษหินเมื่อเอาถังไปวางทับนานๆไปถังก็อาจจะรั่วได้ครับ
Current Pageid = 4